Navigare Necesse Est! Hop on-board – Welcome to the blog Navigare necesse est, a blog about sailing and food & drink on-board. It is about cruising among all the islands of the Baltic sea and the archipelago of Stockholm especially. The archipelago around Stockholm has over 20.000 islands and islets and it is very dear to me and it is among these I have my home harbor. About me: I, Tyra the author of this blog live on a rather small island near the town Vaxholm. I have the Coastal Skipper Certificate and this Coastal Skipper Certificate is the second level of the official Swedish nautical training courses for recreational boat drivers. I love night navigation and has an in-depth knowledge of both day and night navigation, 'close to shore' as well as offshore. The Coastal Skipper Certificate is compulsory for the sailing of boats larger than 12 x 4 meters. Our boat is not that big at all but you never know one day perhaps I really need it. Although I'm sometimes the Captain of the boat and enjoys it I think I am more than willingly to spend a lot of time down in the galley. I just love to cook and bake on-board and I'm lucky I don’t get seasick below deck as many people unfortunately do, the only problem when cooking on-board is when it is leaning too much to one side and if we are going on the wrong tack. View my profile.Sunday

Navigering

Distansen mäts i sjömil M. Farten i knop 0,51m/sek eller 1 M/timme. Tiden i timmar.

Exempel Hur lång tid tar det att gå 21 M med 9 knops fart?
T = 21 x 60/9 T = 140 min 2timmar och 20 minuter

Ohoj, da va en massa båtar!
Felnavigering? Hur hamnade vi här?
Den här bilden är från starten på Gotland runt.

Fart, tid och distans Avstånd och sträckor (distanser) mäts på sjön i nautiska mil (M). 1 M är 1 852 m. Distanser mäter du på sjökortet med hjälp av kortets (lodräta) latitudskalor och en passare. Ta ut t. ex. 1 M på latitudskalan och "gå" med passaren mellan punkterna. Du kan också göra tvärt om, sätt passarens spetsar på de två punkterna och läs sedan av mot latitudskalan. På sjön anges farten i knop. 1 knop är lika med 1 M per timme. Båtens fart mäter man med en logg eller tillryggalagd distans. Med vissa givna ingångsvärden kan du med en enkel räkneoperation få fram fart, tid eller distans enligt följande exempel.

Vilken fart?

M x 60/tid i min.

Vilken distans?
knop x min./60


Hur lång tid?
M x 60/knop

Kursuttagning Till sjöss styr du efter kompassen. Kompassen är indelad i 360° där nord är 0° eller 360°, ost är 90°, syd är 180° och väst är 270°. Kursen du vill styra tar du ut i sjökortet med hjälp av en linjal och transportör. En kurs (rättvisande kurs, K) är vinkeln mellan meridianen och båtens långskeppslinje. När du skall styra efter kompass mellan två punkter tar du ut kursen så här: Lägg linjalen mellan A och B på sjökortet, lägg transportören utmed linjalen och förskjut transportören till närmaste meridian. Korset på transportören skall ligga exakt över meridianen. På gradskalan kan nu två kurser avläsas. Eftersom du har ett bestämt mål vet du om du skall gå nordost eller sydväst.

Bäring och pejling Vinkeln mellan nord (0°) och riktningen till ett föremål kallas bäring. Bäringen till ett siktat föremål bestäms genom pejling. Det enklaste sättet att pejla är att styra rakt mot föremålet och avläsa kompassen, bäringen är då lika med kursen. Du kan också använda en särskild pejlkompass. Om du pejlar två föremål i direkt följd får du två bäringar. När dessa läggs ut i sjökortet får du en skärningspunkt vilken är ditt läge. Om du räknar med ca 5° fel så får du i varje fall en rimlig position. Denna metod kallas krysspejling, det finns flera andra metoder för pejling.

Källa Sjöfartsverket1 comment:

Veronica said...

Snacka om att du har blivit blogg tokig! Men det är kul att läsa. Skulle nog behöva skriva ner ett och annat om navigering jag med. haha. Ha det gott!