Navigare Necesse Est! Hop on-board – Welcome to the blog Navigare necesse est, a blog about sailing and food & drink on-board. It is about cruising among all the islands of the Baltic sea and the archipelago of Stockholm especially. The archipelago around Stockholm has over 20.000 islands and islets and it is very dear to me and it is among these I have my home harbor. About me: I, Tyra the author of this blog live on a rather small island near the town Vaxholm. I have the Coastal Skipper Certificate and this Coastal Skipper Certificate is the second level of the official Swedish nautical training courses for recreational boat drivers. I love night navigation and has an in-depth knowledge of both day and night navigation, 'close to shore' as well as offshore. The Coastal Skipper Certificate is compulsory for the sailing of boats larger than 12 x 4 meters. Our boat is not that big at all but you never know one day perhaps I really need it. Although I'm sometimes the Captain of the boat and enjoys it I think I am more than willingly to spend a lot of time down in the galley. I just love to cook and bake on-board and I'm lucky I don’t get seasick below deck as many people unfortunately do, the only problem when cooking on-board is when it is leaning too much to one side and if we are going on the wrong tack. View my profile.Monday

Navigera mera med bl.a Tyras regel

Att ha rätt kurs! Många kurser är det och många norr blir det.

Rättvisandekurs K. Vinkeln mellan båtens mittskeppslinje och geografiska nord.
Missvisning m
Magnetiska kursen Km = K- m. Vinkeln mellan båtens mittskeppslinje och magnetiska nord.
Deviation d
Deviationen= Km- Kk
Kompasskurs Kk
Kompasskursen Kk = K- m- d . Vinkeln mellan båtens mittskeppslinje och kompassens nord.

Det finns en minnesregel:

"Går man från rätt kurs (K) mot fel kurs (Km-Kk), använd feltecken.
Går man från fel kurs (Kk) till rättkurs (K) använd rätt tecken."

Vilken jag tycker är förvirrande!
Så här är det lättare för mig att förstå det hela på

Tyras regel:

Kurs enligt sjökortet - deviation och missvisning = kompasskurs ex 160 - (+) 2 - (+) 4 = 154Kompasskursen
Kompassskurs + deviationen och missvisningen= kurs på sjökortet ex 154 + 2 + 4 = 160 Kurs på sjökortetOk ,så jag räknade lite fel!
Får jag komma ombord nu?
Va, pratar de ryska på bryggan Ops!


Missvisningen är vinkeln mellan rättvisande geografiska meridianen och och den magnetiska. Missvisningen är inte kursberoende men varierar från plats till plast på jordytan.
Hur stor är m ? Se på sjökortets kompassros, där kan missvisningens storlek utläsas.
m är positiv + ostlig och negativ - västlig och ändrar sig något varje år.

Deviationen är olika för varje båt och är kursberoende. Vinkeln mellan kompass norr och magnetnord = deviationen. Den sägs vara positiv + när kompassens nord ligger ost om den magnetiska eller negativ - om den ligger väst om den magnetiska meridianen.
Bäring är vinkeln mellan meridianen genom fartyget och syftlinjen från båten till ett föremål.
exempelvis en prick, ett grund etc. Positionsbestämning. Båtens position: Bäring 60 grader från Måsskär, avstånd 2.5M. det går ju också lika bra med Long & Lat.

No comments: