Navigare Necesse Est! Hop on-board – Welcome to the blog Navigare necesse est, a blog about sailing and food & drink on-board. It is about cruising among all the islands of the Baltic sea and the archipelago of Stockholm especially. The archipelago around Stockholm has over 20.000 islands and islets and it is very dear to me and it is among these I have my home harbor. About me: I, Tyra the author of this blog live on a rather small island near the town Vaxholm. I have the Coastal Skipper Certificate and this Coastal Skipper Certificate is the second level of the official Swedish nautical training courses for recreational boat drivers. I love night navigation and has an in-depth knowledge of both day and night navigation, 'close to shore' as well as offshore. The Coastal Skipper Certificate is compulsory for the sailing of boats larger than 12 x 4 meters. Our boat is not that big at all but you never know one day perhaps I really need it. Although I'm sometimes the Captain of the boat and enjoys it I think I am more than willingly to spend a lot of time down in the galley. I just love to cook and bake on-board and I'm lucky I don’t get seasick below deck as many people unfortunately do, the only problem when cooking on-board is when it is leaning too much to one side and if we are going on the wrong tack. View my profile.Tuesday

Poltergeist ombord!

Poltergeist ombord - Poltergeist är tyska för ”buller-ande”. Det syftar på egendomliga störningsfenomen eller ”spökerier” av typen knackningar, flygande husgeråd eller möbler, samt andra oförklarliga och ibland också skrämmande upplevelser av olika slag. Varaktigheten varierar mellan några dagar och upp till ett år, och fenomenet påstås upphöra lika plötsligt som det uppstått, med eller utan mediers medverkan.
Poltergeist? Nej så här ser det ut när man har en bra segling, det kanske lutar lite...men vad gör väl det. Det gäller bara att plocka undan alla lösa prylar, speciellt de hårda.
När vi har 'akvarium' i det undre fönstret då lutar det. Lite jobbigt att gå på toa och lite jobbigt att laga mat. Man måste alltid tänka på att gå och uträtta sina ärenden när det lutar åt rätt håll.
Laga mat - styrbord och gå på toa - babord. :)

Skepp o'hoj /TYRA

No comments: