Navigare Necesse Est! Hop on-board – Welcome to the blog Navigare necesse est, a blog about sailing and food & drink on-board. It is about cruising among all the islands of the Baltic sea and the archipelago of Stockholm especially. The archipelago around Stockholm has over 20.000 islands and islets and it is very dear to me and it is among these I have my home harbor. About me: I, Tyra the author of this blog live on a rather small island near the town Vaxholm. I have the Coastal Skipper Certificate and this Coastal Skipper Certificate is the second level of the official Swedish nautical training courses for recreational boat drivers. I love night navigation and has an in-depth knowledge of both day and night navigation, 'close to shore' as well as offshore. The Coastal Skipper Certificate is compulsory for the sailing of boats larger than 12 x 4 meters. Our boat is not that big at all but you never know one day perhaps I really need it. Although I'm sometimes the Captain of the boat and enjoys it I think I am more than willingly to spend a lot of time down in the galley. I just love to cook and bake on-board and I'm lucky I don’t get seasick below deck as many people unfortunately do, the only problem when cooking on-board is when it is leaning too much to one side and if we are going on the wrong tack. View my profile.Sunday

Dactylorhiza sambucina

.......Latest news from our beautiful archipelago. The Dactylorhiza sambucina are "in floribus".
Adam och Eva brukar förekomma med rödblommiga och vitblommiga exemplar i ungefär samma antal, exemplar som har köttrosa eller annan ovanlig blomfärg förekommer oftast enstaka. Arten är lätt att känna igen och den liknar ingen annan svensk orkidé. källa: Den virtuella floran.

Foto: Richard Lindhe

ADAM OCH EVA ÄR FRIDLYSTA,
SE MEN INTE RÖRA.
ALLEMANSRÄTTEN SÄGER:
Blommor
Det är tillåtet att plocka vilda växter som inte är fridlysta. Fridlysta växter i vildväxande tillstånd får inte plockas ens på den egna tomten. Naturvårdsverket utfärdar sådan fridlysning som gäller i hela landet, bl a samtliga orkidéer. I övriga fall är det länsstyrelsen som beslutar om fridlysning. Frid-lysning för växter kan ha olika omfattning. En del får inte plockas alls, andra får plockas men inte grävas upp med rötterna och några får inte plockas för försäljning.

Tyra

1 comment:

Johan said...

Samma latinska citat hittade jag på HOOM.se (http://www.hoom.se) i avdelningen de kallar marinan. Och visst är det nödvändigt att segla. Fin sida du har!